ACUM CATEGORIA B DOAR CU 2250 LEI! - Expo.md

ACUM CATEGORIA B DOAR CU 2250 LEI!

Şcoala auto "ALTAIS"
  • Moldova
  • Chisinau
  • str. Decebal nr. 99, etajul 6, oficiile 607-608 şi bd. Moscovei nr. 6, etajul 3
  • Tel.: 890-836, 068-468-768, 311-058, 069-980-900
  • Fax: 890-836
  • E-mail: altaisauto@yahoo.com
  • Pagina Web: www.altaisauto.md
Detalii produs:

Pentru înscrierea la cursurile şcolii auto sunt necesare următoarele acte:

1. Originalul şi trei copii a buletinului de identitate;
2. Certificat medical (or. Chişinău, str. Columna nr.47, intersecţie cu strada Ismail, sau de la raion conform vizei de reşedinţă);
3. Aviz consultativ narcologic (or. Chişinău, str. P. Rareş nr. 32, mai jos de ASEM);
4. Livretul militar sau adeverinţa de recrut.

Şcoala auto „Altais” vă pune la dispoziţie următoarele servicii pentru a obţine cunoştinţe calitative în studierea teoretică şi practică:

- Studierea în limbile română şi rusă;
- Profesori cu studii de specialitate şi grade didactice;
- Maiştri instructori înalt calificaţi, cu stagii de muncă în domeniu;
- Preţuri avantajoase şi sistem de plată în rate;
- Flexibilitatea programului de efectuare a orelor practice de conducere a automobilului;
- Susţinerea examenului la secția de examinare cu maşina pe care cursantul a fost instruit;
- Aer condiţionat în sălile de curs.

Cursul deplin de instruire constitue 3 luni. Orele teoretice se petrec de trei ori pe săptămînă, începînd cu ora 17.00 şi 19.00, iar orele practice se petrec în conformitate cu graficul de instruire, stabilit între maistrul de instruire practică şi cursantul.

La finele cursurilor, fiecare din candidaţi pentru obţinerea permisului de conducere, va primi certificat de şcolarizare pentru conducerea autovehiculului, unde vor fi menţionate rezultatele examenului de absolvire intern la şcoală, prin calificativul „admis”sau”respins”.

După aceasta, urmează primirea permisului de conducere în urma susţinerii examenelor de calificare, la secţia de examinare C.E.C.A. şi Î.T.

Programa de pregătire în domeniul instruirii auto prevede următoarele disciplini:

- Regulamentul circulaţiei rutiere;
- Bazele comportamentului în conducerea autovehiculului şi siguranţa traficului rutier;
- Construcţia şi exploatarea autovehiculului;
- Acordarea primului ajutor medical;
- Instruirea antialcoolică şi antidrog;
- Instruirea practică.

Şcoala auto „Altais” – studii cu cele mai convenabile preţuri.