Regulament:

CONDIŢII DE UTILIZARE

Expo.md - prima expoziţie online din Republica Moldova.

Proiectul urmăreşte drept scop creşterea vizibilităţii companiilor mici şi mijlocii, dar şi prezentarea tradiţiilor şi standardelor de calitate stabilite de companiile mari prezente pe piaţa din Republica Moldova. Site-ul Expo.md vine să faciliteze legătura dintre companii, potenţialii clienţi şi partenerii de afaceri.

Nerespectarea sau respectarea necorespunzătoare a condiţiilor de utilizare, atrage după sine răspunderea juridică în limitele legislaţiei Republicii Moldova.


POLITICA DE COPYRIGHT

Conţinutul site-ului este protejat de legislaţia Republicii Moldova, în general, şi de Legea nr. 293 din 23.11.1994, privind dreptul de autor şi drepturile conexe, în special.

Titular al dreptului de proprietate asupra conţinutului site-ului este Proprietarul acestuia, cu excepţia materialelor publicate de companiile înregistrate pe site;

Cu excepţia informaţiilor, materialelor foto, video postate de companii pe site, toate textele, grafica, interfeţele, mărci comerciale, logo-uri, imaginile de pe acest site sunt proprietate a Expo.md, se monitorizează şi deţin drept de proprietate intelectuală.

Este interzisă reproducerea, copierea, distribuirea, vânzarea, transferarea, alterarea sub orice formă a conţinutului acestui site, cu excepţia cazului când Proprietarul a încuviinţat în scris una sau mai multe dintre aceste operaţiuni.

Utilizatorii EXPO.md se obligă să respecte drepturile de proprietate ale companiilor. Orice informaţie sau material publicat de companii poate fi preluată de pe site doar cu acordul companiilor vizate.


RESPONSABILITATEA PENTRU MATERIALELE PUBLICATE

Responsabilitatea pentru corectitudinea informaţiilor şi a materialelor publicate de companii în rubrica Mărfuri & servicii, Companii, Oferte speciale sau Noutăţi le revine nemijlocit companiilor sau reprezentanţilor acestora care au plasat informaţiile respective;

La introducerea oricărui material pe site, companiile garantează că deţin dreptul de proprietate asupra lui sau că dispun de aprobare din partea proprietarilor materialului publicat.

În cazul în care se constată o copie a unui material disponibilă pe site fără acordul proprietarului acestuia, dacă consideraţi că a fost încălcată legea copyright-ului, vă rugăm să ne informaţi în scris la rubrica Contacte, menţionând:

- descrierea materialului respectiv;
- unde poate fi găsit pe site;
- datele Dvs. de contact (e-mail, telefon).


ADMINISTRAŢIA EXPO.MD

- va depune efortul necesar pentru a asigura funcţionalitatea continuă a site-ului şi o corectitudine sporită a conţinutului pus la dispoziţia Utilizatorului. Cu toate acestea, administraţia site-ului nu poartă răspundere pentru orice daună directă sau indirectă, survenită în procesul utilizării acestui site şi a materialelor publicate în interiorul acestuia;

- nu poartă răspundere pentru informaţiile şi materialele pe care le postează companiile pe site. Controlul nostru se limitează la verificarea materialelor în corespundere cu regulamentul site-ului;

- îşi rezervă dreptul de a şterge orice material sau informaţie care nu corespunde cerinţelor site-ului, la fel şi dreptul de a suspenda orice cont creat, care la opinia noastră încalcă regulamentul Expo.md, cu sau fără anunţarea în prealabil a motivelor de suspendare a contului respectiv;


MODIFICAREA REGULAMENTULUI

Ne rezervăm dreptul de a modifica oricând termenii şi condiţiile acestui Regulament fără careva înştiinţări prealabile. Recomandăm citirea cu regularitate a Regulamentului pentru a fi la curent cu ultimele modificări.

Continuarea utilizării site-ului este echivalentă cu acceptarea automată a modificărilor parvenite.

Orice divergenţă legată de utilizarea acestui site, poate fi soluţionată prin intermediul instituţiilor abilitate din Republica Moldova şi în conformitate cu legislaţia în vigoare.